Ny løsning for vibrasjonsdemping og strukturlydisolasjon

Ny løsning for vibrasjonsdemping og strukturlydisolasjon

Publisert: 16.02.2024

Vi er stolte over å bruke en ny løsning som er liten i størrelse, men svært effektiv – nemlig bruk av Sylodyn® lydklosser. Disse innovative, grønne klossene spiller en nøkkelrolle i våre nyeste loftsprosjekter, og bidrar til å kutte klimagassutslippene våre ytterligere!

I stedet for å bruke betong som en del av dekkeoppbyggingen, bruker vi nå Sylodyn® lydklosser i en sandwich-konstruksjon. Denne SINTEF-godkjente løsningen (Nr 20682) møter kravene i TEK og DOK, og har blitt en ny standard for vibrasjonsdemping og strukturlydisolasjon i våre loftsprosjekter

I Sequoia er vi opptatt av kontinuerlig testing og innovasjon for å utvikle mer klimavennlige byggemetoder.