Sykle til jobben!

Sykle til jobben!

Publisert: 18.08.2023

Vi i Sequoia har syklet til jobb i flere år, sommer som vinter. Da vi kom over denne posten fra Chris Bruntlett i Nederland, ble vi nysgjerrige på hva vi bidrar med i vår bedrift, både i form av helsegevinst, og redusert klimagassutslipp.

???? Totalt sykler vi (beregnet på 5 personer) over 14.000 kilometer årlig. Tall fra Oslo sykkelstrategi 2015-2025 sier at helsegevinsten for hver kilometer som sykles er beregnet til 21,57 kr (indeksert til 2023) – det vil si at vi alene sparer samfunnet for over 300.000 kr årlig! Tenk hva store organisasjoner, og du som privatperson kan bidra med her ????

???? Utslippsreduksjonen fra syklingen vs. bensinbilkjøring er på hele 2,5 tonn CO2 (!) basert på SSB tall (netto besparelse på ca. 180 gram CO2 per syklede km, 2022 tall).

???? God tilrettelegging for sykling i større byer er derfor veldig viktig. Dette diskuterte Ulf Lund  og Frida Nilsen med en begeistret gjeng i MDG-teltet på Arendalsuka!

Bli med oss å sykle til jobb! ????‍♀️