Sequoia på Boligdagene 2023

Sequoia på Boligdagene 2023

Publisert: 16.06.2023

Forrige uke holdt vi foredrag på Boligdagene til Estate Media Norge på Hotel Riviera i Moss. Der snakket vi om hvorfor vi bør forsøke å bevare og transformere, heller enn å rive og bygge nytt. De siste 10 årene har vi revet i snitt ca 16.000 bygg hvert år, og byggenæringen produserer årlig nesten én million tonn avfall fra denne rivingen. Slikt når man ikke klimamål av.

50-60% av klimagassutslippene gjennom livsløpet til et bygg kommer nemlig fra selve byggeriet. Et nytt bygg er bedre i driftsfasen, med det kan ta opp til 125 år før det nye bygget er mer klimavennlig enn det gamle. Derfor mener vi i Sequoia at vi må forsøke så langt det går å benytte eksisterende bygningsmasse. Vi må tenke nytt og innovativt, og vi må våge å strekke strikken lenger.