Sequoia på seminar om brannsikring av bygårder

Sequoia på seminar om brannsikring av bygårder

Publisert: 01.03.2024

Onsdag holdt Erik Harstad og Frida Nilsen fra vårt loftsteam innlegg om hvordan utbygging av råloft betydelig øker brannsikkerheten i Oslos eldre bygårder!

Under Firesafe sitt seminar fortalte de om krav til brannsikringstiltak, og vi om hvordan vi kan hjelpe gårdeier med gjennomføring av dette.

Heldigvis sikrer tilsyn utført av Oslo brann- og redningsetat at nødvendige tiltak for å redusere brannrisiko blir gjennomført. Mange av tiltakene kan være kostbare, men disse kan finansieres ved salg av loftet. Vi koordinerer alle fag for utbedring av brannavvik!

Gårdeier kan bruke gjenværende kapital fra loftssalg til å finansiere estetiske og funksjonelle oppgraderinger av bygården. Gårdeier sitter da igjen med en betydelig brannsikret og oppgradert gård, med økt levetid.