Rehabilitering

Rehabilitering x

Sequoia har vesentlig erfaring med å oppgradere eldre bygningsmasse til en høyere teknisk standard.

Vi installerer gjerne sentralkoblet brannvarslingsanlegg, brannsikrer hele bygningsmassen fra kjeller, trapperom og til loft. Av og til installerer vi automatisk slokkeanlegg. Disse tiltakene er svært viktige for å sikre beboerne fra brann, og gjør at både beboere og eventuelle utleiere sover godt om natten.

Som en del av våre utbygginger utfører vi gjerne diverse miljøtiltak på bygget. Tiltakene kan også være med på å redusere kostnader over tid. Installasjon av heis er også noe vi er en sterk pådriver for. Ikke bare er det fint for de som bor på loftet, men det bidrar til at eldre kan bli boende lenger hjemme, noe som er viktig med en aldrende befolkning.

Klikk på noen av ytelsene vi ofte utfører for å finne ut mer:x

Man ser det ikke, men taket er et sœrdeles viktig element i et bygg, og med norske vœrforhold er det svœrt viktig at det er ordentlig bygget. Tak har normalt en levetid på ca 25-50 år.
I tillegg har mange tak ikke etablert lufting, noe som kan skape fuktproblematikk og råte, selv om taket er relativt nytt. I de fleste tilfeller bytter vi tak som en del av utbyggingen, og bygger dette på en måte som ivaretar lufting og hindrer fuktproblematikk i mange tiår fremover.

De fleste eldre gårder i Oslo har ikke heis. Dette lar seg som regel utføre, men kan vœre en nokså kostbar affœre. En utbygging kan vœre med på å finansiere etablering av heis – enten innvendig eller utvendig, avhengig av ønsker og tekniske muligheter.

Vi har mye erfaring med etablering av heis i gamle gårder, og utfører gjerne dette som en del av jobben på loftet.

Balkong er som et ekstra rom i leiligheten, både sommer som vinter. Etablering av balkonger på fasaden mot bakgård er kun en søknad unna – og som en del av utbyggingen tar vi av oss prosessen fra A-Å, om det skulle vœre ønskelig. Det er prinsipper og føringer fra Plan og Bygg/Byantikvar som må følges, men gjør man det, vil det i de aller fleste tilfeller være mulig å etablere balkonger.

Fasaden er gårdens ansikt uttad – ingenting er flottere enn en nylig rehabilitert fasade!
Med de vær og vindforholdene vi har i Norge, krever det at den vedlikeholdes regelmessig for at den skal holde seg fin. Litt avhengig av type utførelse, bør det gjøres hvert 15. år.

Ofte rehabiliterer vi fasaden ved utbygging av loftet. Vi trenger uansett stillaser til arbeidet på loftet, og da kan disse benyttes til fasadearbeidet, og sameiet/borettslaget spares for betydelige kostnader.

Vinduer har en typisk levealder på 20-30 år, og om det er behov for bytte av disse, bistår vi gjerne med råd, og eventuelt hele jobben, om ønskelig. Arbeidet med nye vinduer krever noen ganger stillas, og våre stillas kan benyttes kostnadsfritt til vindusbytte under byggeperioden, som sparer sameiet/borettslaget for kostnader.

Vi forsøker alltid å tenke på miljøet i arbeidet vårt, og hvis mulig, anbefaler vi å rehabilitere vinduene i stedet for å bytte de. Dette blir en vurdering som må gjøres fra gang til gang, og som vi gjerne bistår i. Noen ganger er det fornuftig å bytte vinduer for å øke isolasjonsgraden og minske varmetap.

Er kjelleren din et sted du kvier deg for å gå ned i? Ofte erfarer vi at kjellerne rundt omkring er veldig fuktige, mørke, og rotete. Det ser ikke pent ut, men aller viktigst; det kan skade bygget over tid – føre til hussopp, og bli svœrt kostbart. Som en del av loftsutbyggingen bygger vi også kjelleren ’på nytt’: vi rekomponerer for optimal plassutnyttelse, setter inn ventilasjonsanlegg, lys og varme. Da får man en kjeller som er trivelig å gå ned i, og som ikke minst tar godt vare på både bygningskroppen og gjenstandene man er glad i, men som man ikke har plass til i leiligheten.

I tillegg kan utvendig drenering være et nødvendig tiltak. Dette må vurderes fra gård til gård, også i forhold til hva som finnes av eksisterende drenering.

Rør og pipeløp er ofte fra byggeår – selv i de klassiske 1890 gårdene. På et tidspunkt blir det nødvendig å rehabilitere disse for å unngå lekkasjer av rørføringer og funksjonelle og trygge pipeløp. På et eller annet tidspunkt vil de gamle rørene gå lekk, og det kan få konsekvenser i form av fuktskader som utvikler seg sakte, men sikkert, til en veldig kostbar affære.

Piper og brannmurer er utsatt for store temperaturvariasjoner over tid. Resultatet blir sprekkdannelser og utettheter i konstruksjon, og konsekvensene her kan være langt mer dramatiske, og føre til pipebrann.

Vi kan foreta inspeksjon av avløpsrør og piper som en del av loftsprosjektet. Om det viser seg at det er behov for utskiftning eller reparasjon, kan dette være en del av jobben vi utfører og administrerer.

Miljøtiltak kan være:x

Installasjon av solcellepanel på taket

Tilkobling til fjernvarmeanlegg

Bytte av varmtvannsberedere, sensorstyrt belysning etc.

Ekstra utvendig isolering

Varmepumper

Har du eiendom med uforløst potensiale?