Prosjektdetaljer

Adresse

Røde Kors Familiesenter

Prosjekt

Pro bono

Antall enheter

-

Bydel

-

Ca. BRA

-

Status

-

Byggestart

-

Arkitekt

-

Ferdigstillelse

-