Haugerud skole

Prosjektdetaljerx

Adresse:Haugerud Skole
Bydel:Alna
Prosjekt:Mulighetsstudie
Antall enheter:
Ca. BRA:
Byggestart:
Ferdigstillelse:

Beskrivelsex

På Haugerud i Oslo har Sequoia jobbet med å utvikle en nedlagt barnehage, samt tilhørende uteområdet. Barnehagen ligger i samme bygg som skolen, og skal gjøres om til en fritidsklubb for elevene på Haugerud ungdomsskole. Elevene har hatt stor medvirkning i prosessen, blant annet gjennom workshops, dialog og tilbakemeldinger på arbeidet. Visjonen er at elever og foreldre også kan delta i selve byggeprosessen. Klubben skal fungere som en trygg møteplass for elevene, og skal kunne brukes på kveldstid så vel som i skoletiden.

Innvendig skal klubben være fleksibel, og fungere som et sted for både avslapning, gruppearbeid, poesikvelder, brett- og videospill, intimkonserter og debatt. Dette muliggjøres ved hjelp av fleksibel planløsning og møblement. På uteområdet er det prosjektert blant annet en bålplass, dyrkningsområde, frisbeegolf og sitteplasser. Både inne- og utearealer knyttes tett opp mot elevenes valgfag på skolen.

    Interessert i et mulighetsstudie?
    Kontakt oss

    Vennligst fyll inn navn.