Presentasjon av caseoppgave med Atelier Oslo

Presentasjon av caseoppgave med Atelier Oslo

Publisert: 01.12.2023

Vi har presentert vårt løsningsforslag til caseoppgaven for en tomt på Adamstuen.