Markedsdialog med Lørenskog kommune

Markedsdialog med Lørenskog kommune

Publisert: 05.02.2024

Inspirerende å delta på markedsdialog med Lørenskog kommune, for å se på hvordan kommunen og private utbyggere sammen kan løse boligbehovet som kommunen har i fremtiden. 

I tillegg til ordinære boliger, sykehjemsplasser, og omsorgsboliger, er det et sterkt behov for alternative boformer som stimulerer til økt livskvalitet og mestring i hverdagen. Ca. 25% av en kommunes samlede utgifter er til omsorgstjenester, så klarer vi for eksempel å bygge boformer som reduserer behovet for sykehjemsplasser, så er den samfunnsøkonomiske gevinsten enorm! 

– En god kartlegging av underliggende behov, og tidligfasedialog med en koordinert kommune, er stikkord for å lykkes mot 2030, sier partner i Sequoia, Ulf Øyvind Lund.

Vi i Sequoia ser frem til å bidra, og takker for initiativet Lørenskog kommune!