Høringsinnspill til PBEs forslag til ny arealdel

Høringsinnspill til PBEs forslag til ny arealdel

Publisert: 05.01.2024

I løpet av høsten har vi deltatt aktivt i høringsrunder, samtaler og workshops med Plan- og bygningsetaten i Oslo, og like før jul bidro vi med vårt høringsinnspill til ny KPA. Vi vil takke teamet i PBE med Gyda Strømmen, Hans Martin Osnes Aambø og Anne Therese Anvik i spissen for å legge til rette for en konstruktiv prosess og åpen dialog. 

PBEs forslag har etter vår mening mange gode punkter, særlig når det gjelder klima og miljø.  Likevel ser vi potensial for større ambisjoner, spesielt i utviklingen av boliger i områder med god kollektivdekning og nærhet til sentrum, for eksempel i infill- og onfillprosjekter – altså prosjekter med lave klimagassregnskap. 

Vi er spente på videre prosess! Detaljer rundt våre perspektiver finner du i denne artikkelen fra Estate Media Norge, eller på PBE sine sider: https://lnkd.in/dhSeGUGN