Konverteringsprosjekter

Loftsutbygging x

Sequoia sin spisskompetanse er ombygging av ubrukt areal i eksisterende bygningsmasse for å øke boligmassen. Siden oppstarten i 2013 har vi etablert oss som en hovedaktør for utbygging av loft i eldre bygninger, og av det har det blitt mange flotte og unike leiligheter!

I tillegg til loft kan vi konvertere fellesvaskeri, velferdsrom, kontorer, lager eller andre arealer som ikke lenger er tilpasset dagens behov og bruk.

Les mer

Grønt i høyden x

Det finnes tusenvis av kvadratmeter med tak i byen vår. Takene har selvsagt sin viktige funksjon med å holde vannet ute, men det finnes store muligheter for å utnytte taket bedre, og møte Oslos utfordringer med overvannsproblematikk og nok uteoppholdsareal.

Sequoia har utviklet et konsept for forgrønning av byens tak, kartlegger nå Oslo for å finne egnede bygninger. Ta kontakt om du ønsker å gjøre om ditt tak til et fantastisk parkareal!

Les mer

Grønt i høyden x

Det finnes tusenvis av kvadratmeter med tak i byen vår. Takene har selvsagt sin viktige funksjon med å holde vannet ute, men det finnes store muligheter for å utnytte taket bedre, og møte Oslos utfordringer med overvannsproblematikk og nok uteoppholdsareal.

Sequoia har utviklet et konsept for forgrønning av byens tak, kartlegger nå Oslo for å finne egnede bygninger. Ta kontakt om du ønsker å gjøre om ditt tak til et fantastisk parkareal!

Les mer

Rehabilitering x

Når vi i Sequoia gå inn i et utviklingsprosjekt involverer det mange fag, og spesialister på eldre bygningsmasse. Vi kjøper oss inn i en bygning, og for oss er det viktig at hele bygningsmassen er oppgradert, ikke bare de nye leilighetene vi bygger.

Som en del av en avtale bytter vi gjerne tak og vinduer, pusser opp fasade, fornyer trapperom eller oppgraderer tekniske installasjoner, alt etter hva bygningen trenger.

Les mer

Har du eiendom med uforløst potensiale?