Kjøp av Leangveien 65, Asker

Kjøp av Leangveien 65, Asker

Publisert: 30.06.2022

Her skal vi etablere nye boliger av høy kvalitet i et attraktivt område i nærheten av Asker sentrum. Det er foreslått en fortetting av planområdet som tar hensyn til de viktigste kvalitetene på tomten som tilpasser seg omgivelsene.

Vi ser frem til å jobbe sammen med Asker Kommune på å utvikle dette til et flott prosjekt!