Hva vi gjør

Konverteringsprosjekter x

Vi har stor erfaring med å konvertere ubrukt eller dårlig utnyttet areal til høykvalitets leiligheter. Å benytte eksisterende bygningsmasse til nye boliger er svært klimavennlig, og kan gi 50-70% lavere klimagassutslipp enn nybygg. Å bygge nytt i gammelt er ofte teknisk krevende, men kan også skape svært flotte boenheter med et helt spesielt særpreg.

Vi har i dag prosjekter med samlet areal under utvikling på ca 5.000 kvm, fordelt på ca 70 boenheter, primært sentralt beliggende i Oslo.

Les mer

Nybyggprosjekter x

Når vi bygger nytt, gjør vi det etter visse grunnprinsipper. Prosjektene skal være kollektivnære for å minimere bruk av bil. Vi arbeider også kontinuerlig med å minimere klimagassutslippet, og alle våre prosjekter har klimagassregnskap utarbeidet av noen av Norges fremste klimarådgivere. I tillegg skal det vi bygger ha høy bokvalitet, slik at de som bosetter seg trives. God estetikk er også viktig. Til sammen leder dette til bygg som står seg over lang tid, og ikke blir revet ila et par tiår, noe som er et svært viktig element fra et bærekraftsperspektiv.

Vi har ca 13.500 kvm areal under utvikling med knappe 150 boenheter, primært i Stor-Oslo.

Kontakt oss

Nybyggprosjekter x

Når vi bygger nytt, gjør vi det etter visse grunnprinsipper. Prosjektene skal være kollektivnære for å minimere bruk av bil. Vi arbeider også kontinuerlig med å minimere klimagassutslippet, og alle våre prosjekter har klimagassregnskap utarbeidet av noen av Norges fremste klimarådgivere. I tillegg skal det vi bygger ha høy bokvalitet, slik at de som bosetter seg trives. God estetikk er også viktig. Til sammen leder dette til bygg som står seg over lang tid, og ikke blir revet ila et par tiår, noe som er et svært viktig element fra et bærekraftsperspektiv.

Vi har ca 13.500 kvm areal under utvikling med knappe 150 boenheter, primært i Stor-Oslo.

Kontakt oss

Næringsutvikling x

Selv om vårt primære fokus er på boligutvikling, faller det seg ofte naturlig at vi også utvikler næringseiendom – noen ganger som enkeltstående næringsbygg, men som regel som del av et større prosjekt hvor bolig og næring utvikles sammen. Også her står bærekraft og kvalitet i fokus, og vi ønsker alltid som utgangspunkt å bevare og rehabilitere, enn å rive og bygge nytt.

Vi har ca 7.500 kvm areal under utvikling, primært i Stor-Oslo.

Kontakt oss

Har du eiendom med uforløst potensiale?