Hva vi gjør

Loftsutbygging

Sequoia sin spisskompetanse er ombygging av ubrukt areal i eksisterende bygningsmasse for å øke boligmassen. Siden oppstarten i 2013 har vi etablert oss som en hovedaktør for utbygging av loft i eldre bygninger, og av det har det blitt mange flotte og unike leiligheter!

I tillegg til loft kan vi konvertere fellesvaskeri, velferdsrom, kontorer, lager eller andre arealer som ikke lenger er tilpasset dagens behov og bruk.

Les mer

Rådgivning

I Sequoia bygger vi hovedsakelig for oss selv, men vi gjør også samarbeidsprosjekter. Med vår inngående kunnskap innenfor regulering, konvertering og bevaring har vi utviklet en spisskompetanse vi gjerne deler.

Vi tar oppdrag for kartlegging av uforløst potensiale for borettslag, sameier, stiftelser, private eller andre selskaper som ikke innehar denne kompetansen selv.

Kontakt oss

Grønt i høyden

Det finnes tusenvis av kvadratmeter med tak i byen vår. Takene har selvsagt sin viktige funksjon med å holde vannet ute, men det finnes store muligheter for å utnytte taket bedre, og møte Oslos utfordringer med overvannsproblematikk og nok uteoppholdsareal.

Sequoia har utviklet et konsept for forgrønning av byens tak, kartlegger nå Oslo for å finne egnede bygninger. Ta kontakt om du ønsker å gjøre om ditt tak til et fantastisk parkareal!

Les mer

Rehabilitering

Når vi i Sequoia gå inn i et utviklingsprosjekt involverer det mange fag, og spesialister på eldre bygningsmasse. Vi kjøper oss inn i en bygning, og for oss er det viktig at hele bygningsmassen er oppgradert, ikke bare de nye leilighetene vi bygger.

Som en del av en avtale bytter vi gjerne tak og vinduer, pusser opp fasade, fornyer trapperom eller oppgraderer tekniske installasjoner, alt etter hva bygningen trenger.

Les mer

Prosjektledelse

Å bygge nye boliger etter nyeste tekniske forskrift i en gammel bygningskropp er en komplisert øvelse. I en slik prosess er det vesentlig dialog med brann- og redningsetaten, plan- og bygningsetaten og byantikvaren til beboere, håndverkere, ingeniører og arkitekter.

For Sequoia er en god prosess en viktig del av den ytelsen vi leverer. Vår foretrukne leveranse er fra mulighetsstudie til ferdig leilighet, men vi tar også mindre oppdrag.

Kontakt oss

Nybygg

Selv om vi i Sequoia anser oss for å være en konverteringsspesialist har vi hatt en økende etterspørsel etter vår kompetanse i nybyggprosjekter. Sequoia har solid egenkapital, og kan også være en økonomisk partner i et samarbeidsprosjekt.

I disse prosjektene har vi stort fokus på optimalisere lys, sol- og utsiktsforhold og finne gode løsninger til uteoppholdsarealer på tak så vel som på bakken.

Kontakt oss

Har du eiendom med uforløst potensiale?