Gratulerer til nytt Oslo Byråd!

Gratulerer til nytt Oslo Byråd!

Publisert: 25.10.2023

Vi ønsker å gratulerer Oslo Høyre og Oslo Venstre med etablering av nytt mindretallsbyråd! Byutvikling står langt oppe på agendaen, og vi har trukket ut noen valgkampløfter vi mener er ekstra viktige:

📜✏ Gjennomgang av kommunale standarder, særkrav og veiledere:

En forenkling og tydeliggjøring av kommunens veiledere vil kunne bidra til bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasser.

🌱Insentiver til klimasmarte prosjekter:

Prioritering og lavere gebyrer til prosjekter med klare klima- og miljøgevinster ved saksbehandling er viktig for å realisere bærekraftige løsninger raskt!

🏠 For en mer fleksibel og inkluderende byutvikling:

Legge til rette for midlertidig bruk av uregulerte tomter! Etablering av mikrohusbyer o.l. for studenter er en innovativ løsning å håndtere boligutfordringene på.

🌆 Tettere og smartere bykjerne gjennom å forenkle reguleringen på mindre tomter i den tette byen:

Å forenkle reguleringene på mindre tomter i byens hjerte vil stimulere til kreative infill- og onfill-prosjekter som kan transformere byrommet. I tillegg vil det legge til rette for flere og bedre loftsprosjekter.

♻️ Skape et bærekraftig marked for byggematerialer:

Oslo kommune skal lede an ved å stille krav til ombruk og resirkulering av byggematerialer i alle kommunale prosjekter.

Vi ser med spente øyne på hvordan byrådet kommer til å følge opp på disse punktene for en grønnere, mer effektiv og levende by! 🌟