God påske og bærekraftsrapport 2023

God påske og bærekraftsrapport 2023

Publisert: 28.03.2024

Denne påsken deler vi lesestoff som kan nytes både til fjells og i byen, nemlig SEQUOIAs bærekraftsrapport for 2023! 🤓📑

I rapporten kan du lese om bærekraftstiltak vi gjorde i fjor -kanskje noen av tiltakene kan implementeres i din bedrift? 

Noen highlights: 
🏗️ I 2023 sparte vi ca 240 tonn klimagassutslipp gjennom å bevare og transformere, fremfor å rive 
🌱 Vi implementere nye, innovative tiltak for å kutte klimagassutslipp ytterligere, inkludert gjenbruk av materialer og nye, spennende materialvalg 
🏘️ Vi forsterket vårt fokus på sosial bærekraft i prosjektene 
❤️‍🩹 Vi gjorde pro bono arbeid for Oslo Røde Kors 
📣 Vi delte og tok til oss erfaringer og kunnskap gjennom foredrag og konferanser, og brukte vår politiske innflytelse for å fremme klimavennlig utbygging 
🚲 Hverdagsaktivisme i praksis – f eks om hvordan vårt valg om å sykle og bruke kollektivtransport fremfor bil og fly reduserte CO2-utslipp med 3.5 tonn 

God lesing, og riktig god påske fra alle oss i Sequoia! 

🔗 Bærekraftsrapport 2023