Vår filosofi

I Sequoia er vi opptatt av kvalitet og langsiktighet – byggene i prosjektene våre skal stå lenge.

Vi ser primært etter bynære prosjekter som ligger tett opp til kollektivknutepunkt hvor vi kan tilføre verdi via omregulering og utbygging, eller annen type optimalisering av bygningsmassen. I tillegg til å utvikle gode prosjekter, har vi i Sequoia høyt fokus på å ta godt vare på alle samarbeidspartnere og kunder – fra eksempelvis prosjekterende fag og utførende entreprenører gjennom prosjektet, til kjøpere av boligene vi bygger, og leietakerne i våre næringsbygg.

Samfunnsansvar x

I Sequoia ønsker vi å utgjøre en forskjell i samfunnet vårt, og i prosjektene forsøker vi helt i starten å kartlegge hva som er byens, samfunnets og nærområdets behov. Vi søker en aktiv dialog med lokalsamfunnet hvor vi etterspør deres tanker og meninger, og forsøker å lytte så langt det går til innspillene vi får. Et godt prosjekt for oss er noe som gir noe tilbake til samfunnet, og vi kaller oss ofte en samfunnsutvikler så vel som en eiendomsutvikler.

Vi ønsker også å gi noe tilbake til samfunnet rundt oss, og da gjerne til de som har begrensede ressurser. Dette gjør vi i form av pro bono prosjekter hvor vi søker å gi av vår kjernekompetanse i ett prosjekt per år. I 2021 laget vi et mulighetsstudie for utnyttelse av deler av skolebygget til Haugerud Ungdomsskole på Alna. Du kan lese mer om prosjektet her.

Bærekraft i prosjektene x

Vi jobber i en bransje som står for store deler av klimagassutslippene i verden, og her føler vi på et ansvar for å gå foran. I prosjekteringsfasen av prosjektene våre får vi klimagassregnskap utarbeidet for å kartlegge hvor vi ligger, og hvordan vi kan forbedre oss.

For boligkonverteringsprosjektene vi gjennomfører i Oslo i 2022 har vi brukt Rambøll til å utarbeide klimagassregnskap og redusere utslippene ytterligere. Vi er svært stolte over at samtlige prosjekter har utslipp som ligger ca 60-65% lavere enn gjennomsnittsboligen for bransjen i et sammenlignbart nybygg. Det er videre potensial for å redusere dette ytterligere ved å jobbe aktivt med produktvalg i prosjektene.

Du kan lese hele klimagassrapporten her.

Bærekraft i prosjektene x

Vi jobber i en bransje som står for store deler av klimagassutslippene i verden, og her føler vi på et ansvar for å gå foran. I prosjekteringsfasen av prosjektene våre får vi klimagassregnskap utarbeidet for å kartlegge hvor vi ligger, og hvordan vi kan forbedre oss.

For boligkonverteringsprosjektene vi gjennomfører i Oslo i 2022 har vi brukt Rambøll til å utarbeide klimagassregnskap og redusere utslippene ytterligere. Vi er svært stolte over at samtlige prosjekter har utslipp som ligger ca 60-65% lavere enn gjennomsnittsboligen for bransjen i et sammenlignbart nybygg. Det er videre potensial for å redusere dette ytterligere ved å jobbe aktivt med produktvalg i prosjektene.

Du kan lese hele klimagassrapporten her.

Kvalitet x

Et Sequoia-prosjekt kjennetegnes av høy kvalitet i alle ledd og godt gjennomtenkte prosesser og beslutninger. Djevelen er i detaljene, og her setter vi mye fokus. En Sequoiabolig skal ha høy arkitektonisk kvalitet og gjennomtenkte løsninger.

Vi har videre fokus på å skape attraktive bomiljøer med en variert sammensetning av mennesker. Våre næringsbygg skal være godt driftet, og ha fornøyde leietakere.

Vi sykler til jobben! x

Det er viktig for oss å bidra der vi kan i forhold til å redusere klimautslipp. Vi har derfor etablert et sett med retningslinjer som alle ansatte skal følge så langt som råd. For eksempel sykler alle våre ansatte til jobben, stort sett hele året, sommer som vinter.

Vi har laget en liste over tiltak som alle i bedriften skal etterstrebe å følge. Hele listen finner du her.

Vi sykler til jobben! x

Det er viktig for oss å bidra der vi kan i forhold til å redusere klimautslipp. Vi har derfor etablert et sett med retningslinjer som alle ansatte skal følge så langt som råd. For eksempel sykler alle våre ansatte til jobben, stort sett hele året, sommer som vinter.

Vi har laget en liste over tiltak som alle i bedriften skal etterstrebe å følge. Hele listen finner du her.