Fantastiske nyheter fra Rådhuset og Byrådet i Oslo

Fantastiske nyheter fra Rådhuset og Byrådet i Oslo

Publisert: 21.12.2023

Fantastiske nyheter fra Rådhuset og Byrådet i Oslo! I går ble vårt initiativ for å effektivisere regelverket og praksisen knyttet til loftsutbygginger i Oslo enstemmig vedtatt!

Sequoias analyser viser at det er potensiale for over 3500 nye loftsleiligheter på råloft – bare innenfor Ring 2. Disse utbyggingene er svært klimavennlige da eksisterende, ubrukt bygningsmasse tas i bruk i områder der all infrastruktur allerede er etablert, og dominert av grønn transport i form av sykkel, kollektiv og gange

Vi i Sequoia har gjennom det siste året jobbet tett med byens politikere, som tverrpolitisk har imponert oss med imøtekommenhet og interesse for å jobbe for byens beste. Forslaget ble fremmet av et sterkt samarbeid mellom Oslo AP, Oslo SV og Oslo MDG, og vi er glade for å kunngjøre at det oppnådde enstemmig støtte! Sammen tar vi steg mot en mer bærekraftig fremtid for Oslo.

Se opptak fra vedtaket: https://lnkd.in/dwn4gSp3