Fang Energityven 2023 – Resultater

Fang Energityven 2023 – Resultater

Publisert: 20.11.2023

Hvert år arrangerer Grønn Byggallianse kampanjen Fang energityven, som har som mål å redusere energiforbruket i næringseiendommer. Dette er et svært positivt tiltak med umiddelbar effekt, og det krever ikke nødvendigvis mye innsats – noen ganger handler det kun om å endre vaner! Vi oppfordret våre leietakere til å gripe denne muligheten, og vi håper at dette kan føre til varige endringer som er gunstige både for lommeboken og miljøet.

I forrige uke ble resultatene fra Fang energityven 2023 presentert under Grønn driftskonferanse. Resultatene fra kampanjen avdekket at landets gårdeiere kunne ha spart hele 840 millioner kroner hvis de hadde implementert enkle og nesten kostnadsfrie energisparetiltak! Dette viser tydelig potensialet for energieffektivisering i næringseiendomssektoren, og vi håper at dette vil inspirere flere til å ta grep for å redusere energibruken og bidra til en mer bærekraftig fremtid