Vestbytorget: Detaljregulering vedtatt!

Vestbytorget: Detaljregulering vedtatt!

Publisert: 16.04.2024

En milepæl for «Møllestrøket» og Vestbytorget: Detaljreguleringen er vedtatt! 🎉

I tett samarbeid med Bakke bolig har vi jobbet dedikert med detaljreguleringen for «Møllestrøket», som også omfatter det levende Vestbytorget. 12. februar markerte vi en viktig milepæl: Reguleringsplanen ble offisielt vedtatt! 🎯🌟Nå er vi klare for å bringe Vestbytorget inn i en spennende ny fase.

En stor takk rettes til Vestby Kommune for deres samarbeidsvilje og effektivitet gjennom hele prosessen. Slike samarbeid er nøkkelen til å forme fremtidens bærekraftige og inkluderende samfunn 🤝

Og takk til Fjord Arkitekter for god bistand!