Caseoppgave med Atelier Oslo

Caseoppgave med Atelier Oslo

Publisert: 22.11.2023

For noen uker siden mottok vi en spennende invitasjon fra Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune! Sammen med et utvalg eiendomsutviklere ble vi utfordret til å utforske styrker og svakheter i det nye forslaget til kommuneplanens arealdel gjennom caseoppgave. I samarbeid med Jonas og Heiki fra Atelier Oslo, identifiserte vi flere ulike løsninger for utviklingen av den utvalgte tomten på Adamstuen.

Vi ser fram til den kommende workshopen med Plan-og bygningsetaten, og resten av deltakerne neste uke. Å utarbeide en ny KPA en krevende, og PBE fortjener all honnør for å lede en dialogbasert og åpen prosess gjennom hele høsten! ????????