Blogs

Author Archive

Byggenæringens Klimakonferanse 2023

Posted on December 6th, 2023 by admin@Sequoia23

Årets viktigste konferanse for eiendomsbransjen gikk av stabelen i forrige uke da Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Grønn Byggallianse avholdt Byggenæringens Klimakonferanse 2023! Det er viktigere enn noensinne at vi som bransje jobber sammen for å forgrønne og forbedre. I tøffe tider er det ekstra krevende, men vi fikk mange gode eksempler fra både Norge og Danmark om at det gjøres veldig mye godt arbeide! Og det trenger ikke koste så mye ekstra.

En svært inspirerende dag – her bør alle eiendomsutviklere delta i 2024!

Niels Juels gate 50 – Første leilighet til salgs!

Posted on December 3rd, 2023 by admin@Sequoia23

Endelig er den første loftsleiligheten i Niels Juels gate 50 til salgs! Dette er en spennende mulighet for alle som ønsker å bo i en unik og moderne leilighet i hjertet av byen!

Utviklet i samarbeid med Alex Ark, tilbyr leiligheten høy materialkvalitet og særpreg. Leiligheten har en tydelig rød tråd, med nøye utvalgte farge- og materialvalg. Originale konstruksjoner er elegant integrert på en måte som gjør at denne leiligheten virkelig skiller seg ut. Med et gulvareal på 73 kvm har leiligheten åpne og funksjonelle løsninger, samtidig som den tilbyr ulike soner som gir god plass til ulike aktiviteter.

Se annonsen her

Presentasjon av caseoppgave med Atelier Oslo

Posted on December 1st, 2023 by admin@Sequoia23

Vi har presentert vårt løsningsforslag til caseoppgaven for en tomt på Adamstuen.

Sequoia x Koi Fargestudio – Røde Kors Familiesenter

Posted on November 24th, 2023 by admin@Sequoia23

Til våren skal Oslo Røde Kors åpne nytt familiesenter på Grønland! Vi har sammen med Koi Fargestudio inngått samarbeid for utviklingen av det nye familiesenteret. Målet er å skape en atmosfære som oppleves som trygg og innbydende for deltakerne, gjennom nøye utvalgte farger, materialer og møbler.

Røde Kors familiesenter er en møteplass for hele familien. Her kan man delta i ulike aktiviteter, knytte bånd med andre familier og motta verdifull informasjon og veiledning.

Vi gleder oss til et magisk samarbeid!✨

Caseoppgave med Atelier Oslo

Posted on November 22nd, 2023 by admin@Sequoia23

For noen uker siden mottok vi en spennende invitasjon fra Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune! Sammen med et utvalg eiendomsutviklere ble vi utfordret til å utforske styrker og svakheter i det nye forslaget til kommuneplanens arealdel gjennom caseoppgave. I samarbeid med Jonas og Heiki fra Atelier Oslo, identifiserte vi flere ulike løsninger for utviklingen av den utvalgte tomten på Adamstuen.

Vi ser fram til den kommende workshopen med Plan-og bygningsetaten, og resten av deltakerne neste uke. Å utarbeide en ny KPA en krevende, og PBE fortjener all honnør for å lede en dialogbasert og åpen prosess gjennom hele høsten! ????????

Fang Energityven 2023 – Resultater

Posted on November 20th, 2023 by admin@Sequoia23

Hvert år arrangerer Grønn Byggallianse kampanjen Fang energityven, som har som mål å redusere energiforbruket i næringseiendommer. Dette er et svært positivt tiltak med umiddelbar effekt, og det krever ikke nødvendigvis mye innsats – noen ganger handler det kun om å endre vaner! Vi oppfordret våre leietakere til å gripe denne muligheten, og vi håper at dette kan føre til varige endringer som er gunstige både for lommeboken og miljøet.

I forrige uke ble resultatene fra Fang energityven 2023 presentert under Grønn driftskonferanse. Resultatene fra kampanjen avdekket at landets gårdeiere kunne ha spart hele 840 millioner kroner hvis de hadde implementert enkle og nesten kostnadsfrie energisparetiltak! Dette viser tydelig potensialet for energieffektivisering i næringseiendomssektoren, og vi håper at dette vil inspirere flere til å ta grep for å redusere energibruken og bidra til en mer bærekraftig fremtid

Sequoia på Rådhuset

Posted on November 13th, 2023 by admin@Sequoia23

Torsdag var vi tilbake på Rådhuset hos Byutviklingsutvalget, og i 7. etasje sydet det av liv og møteaktivitet! Det lover godt for at det nye bystyret setter ambisjons- og aktivitetsnivået høyt, og at det vil skje mye godt arbeide innenfor byutvikling i Oslo ila de neste fire årene!

Vi i Sequoia skal bidra så godt vi kan – i torsdagens møte sammen med Haakon Riekeles og Arve Juritzen hadde vi et veldig spennende studentbolig-konsept på agendaen, samt en foreløpig oversikt over potensiale i Oslo for skånsomme onfill-prosjekter. Stay tuned!

Vi søker arkitektpraktikant

Posted on November 6th, 2023 by admin@Sequoia23

Vi er på jakt etter en arkitektstudent i sitt 3. eller 4. studieår som kan ta på seg deltidsengasjement! Les mer og søk her

Gratulerer til nytt Oslo Byråd!

Posted on October 25th, 2023 by admin@Sequoia23

Vi ønsker å gratulerer Oslo Høyre og Oslo Venstre med etablering av nytt mindretallsbyråd! Byutvikling står langt oppe på agendaen, og vi har trukket ut noen valgkampløfter vi mener er ekstra viktige:

📜✏ Gjennomgang av kommunale standarder, særkrav og veiledere:

En forenkling og tydeliggjøring av kommunens veiledere vil kunne bidra til bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasser.

🌱Insentiver til klimasmarte prosjekter:

Prioritering og lavere gebyrer til prosjekter med klare klima- og miljøgevinster ved saksbehandling er viktig for å realisere bærekraftige løsninger raskt!

🏠 For en mer fleksibel og inkluderende byutvikling:

Legge til rette for midlertidig bruk av uregulerte tomter! Etablering av mikrohusbyer o.l. for studenter er en innovativ løsning å håndtere boligutfordringene på.

🌆 Tettere og smartere bykjerne gjennom å forenkle reguleringen på mindre tomter i den tette byen:

Å forenkle reguleringene på mindre tomter i byens hjerte vil stimulere til kreative infill- og onfill-prosjekter som kan transformere byrommet. I tillegg vil det legge til rette for flere og bedre loftsprosjekter.

♻️ Skape et bærekraftig marked for byggematerialer:

Oslo kommune skal lede an ved å stille krav til ombruk og resirkulering av byggematerialer i alle kommunale prosjekter.

Vi ser med spente øyne på hvordan byrådet kommer til å følge opp på disse punktene for en grønnere, mer effektiv og levende by! 🌟

Sequoia holdt foredrag på Bygg Reis Deg

Posted on October 20th, 2023 by admin@Sequoia23

I går var vi på Norges største fagmesse for byggenæringen, Bygg Reis Deg i Lillestrøm. Der snakket vi om klimavennlig eiendomsutvikling og at vi som bransje må ta ansvar. Vi må bruke klimagassregnskap aktivt – lovpålagt eller ei. Først må vi finne ut hvor vi står, deretter må vi innovere, utfordre og tenke nytt for å få stadig bedre regnskap og klimavennlig utbygging.