smart


byutvikling.


Sequoia er en Oslo-basert utvikler innenfor bolig- og næringseiendom x

Vi jobber med å utvikle sentrumsnære eiendommer, hvor målet er å bidra til et bedre nabolag og bybilde. Vår ambisjon er at hvert prosjekt skal gi noe tilbake til byen, og vi går svært grundig til verks for å optimalisere formål, utnyttelse og utførelse av hver enkelt eiendom. Samfunnsansvar og bærekraft er i høysete, og vi etterstreber alltid å konvertere heller enn å rive, der det er mulig.

Les mer om hva vi gjør

Sequoias verdiplattform x

Ansvarlig. Sequoia er en litt annerledes eiendomsaktør, og vi ønsker å bygge varige prosjekter som tilbyr noe mer til lokalsamfunnet. Høyt fokus på bærekraft og klima er en absolutt forutsetning.

Smart. Sequoia ønsker å være i førersete hva gjelder «smart byutvikling», og våre veivalg og beslutninger tas ikke nødvendigvis med basis i den finansielt mest lukrative løsningen.

Nytenkende. Vi ønsker å utfordre det etablerte, det være seg byggemåte, tankegang, teknologi eller funksjonsprogram.

Kvalitetsbevisst. Et Sequoia-prosjekt kjennetegnes av høy kvalitet i alle ledd og nøye gjennomtenkte prosesser og beslutninger.

Dialogbasert. Vi tror på gode og åpne prosesser som involverer, inkluderer og lytter til de som skal beslutte, så vel som de som skal bruke eiendommen.

0

Planlagte leiligheter

0

kvm under utvikling

0

År med samlet eiendomserfaring

Noen av prosjektene vi har under utvikling x

Se alle våre prosjekter

Hva vi kan bidra med x

Høy kompetanse

Vi benytter et team som innehar svært mye kompetanse innenfor bygg.

Høy kvalitet

Vi er perfeksjonister av natur, og har som mål å alltid levere høy kvalitet i samtlige steg i prosessen.

Trygghet

Vår tilnærming er å være den beste og tryggeste partneren for de vi samarbeider med.

Sequoia-teamet x

Knut O. Klokk

Daglig leder 416 42 880
knut@sequoia.no

Ulf Ø. Lund

Investeringer 957 59 484
ulf@sequoia.no

Andreas Mjelde

Forretningsutvikling andreas@sequoia.no

Frida Nilsen

Arkitekt frida@sequoia.no

Erik Harstad

Prosjektutvikling erik@sequoia.no

Simen H. Larsen

Analytiker simen@sequoia.no

Sander Knutsen

Intern sander.k@sequoia.no

Magnus S. Wæhre

Analytiker magnus@sequoia.no

Johan H. Innvik

Økonomi johan@sequoia.no